Nhà đồng sáng lập Reddit Alexis Ohanian giữ nguyên dự đoán giá BTC $20K, ETH $1.5K trong năm 2018

Tin tức

by Coin AIO 1068 lượt xem 291

Alexis Ohanian Upholds BTC $20K, ETH $1.5K 2018 Forecasts ">

Alexis Ohanian, a co-founder of both Reddit and VC firm Initialized Capital, upheld his $20,000 Bitcoin (BTC) and $1,500 Ethereum (ETH) forecasts for 2018 in an interview with CNBC on July 24. ">Alexis Ohanian, một đồng sáng lập của cả Reddit và công ty vốn mạo hiểm Initialized Capital, đã giữ nguyên dự đoán mức giá $20,000 của Bitcoin (BTC) và $1,500 của Ethereum (ETH) cho năm 2018 trong một cuộc phỏng vấn với CNBC vào ngày 24/07.

Bitcoin, Ohanian said the asset is “certainly the most robust” and “one of the best proofs” of crypto being a possible store of value — something he underscored as increasingly important in a global context of fiscal">Nói về đồng Bitcoin đã “dày dạn trận mạc,” Ohanian cho rằng tài sản này “chắc chắn là thứ phát triển mạnh mẽ nhất” và “một trong những bằng chứng tốt nhất” trong việc tiền mã hóa có thể trở thành một vật tích trữ giá trị – điều mà ông nhấn mạnh là ngày càng quan trọng trong bối cảnh “thiếu chắc chắn” trong nền chính trị và Bitcoin, Ohanian said the asset is “certainly the most robust” and “one of the best proofs” of crypto being a possible store of value — something he underscored as increasingly important in a global context of fiscal">tài chính toàn cầu.

Bitcoin] continuing to go up over the long term,” adding that his belief in the coin’s resilience has been cemented by ongoing developments to make blockchain more scalable. ">Ohanian lưu ý rằng “dù vẫn dễ bất ổn như trước đây, chúng ta vẫn thấy [Bitcoin] tiếp tục phát triển trong khoảng thời gian dài hạn,” cho biết thêm rằng niềm tin vào khả năng phục hồi của đồng tiền đã được củng cố bằng các công cuộc phát triển không ngừng để làm cho blockchain dễ mở rộng hơn.

Cân nhắc về việc liệu blockchain có thể “hạ bệ” world wide web bằng tác động cuối cùng của nó hay không, Ohanian nói rằng có một “cơ hội cho một nền internet mới được xây dựng” trên cơ sở của nó, và xem xét rằng “ý tưởng mà ta có thể duyệt web với một Bitcoin, Ohanian said the asset is “certainly the most robust” and “one of the best proofs” of crypto being a possible store of value — something he underscored as increasingly important in a global context of fiscal">vật tích trữ giá trị” có khả năng mang lại tài chính toàn diện cho “bất kỳ ai có kết nối internet”.

Ohanian cũng xem các đồng tiền mã hóa phi tập trung như một “dấu hiệu thay đổi của thời đại”, nhưng vẫn kiềm chế lập trường này của mình để nhấn mạnh rằng ông “không kêu gọi sự kết thúc của tiền tệ fiat hay bất cứ điều gì như thế”. Tuy nhiên, ông cho biết, tiền mã hóa đang phát triển nhanh chóng thành một “sự thay thế khả thi, thể hiện sự tín nhiệm ngày càng tăng theo thời gian”.

Initialized Capital is betting on “the picks and shovels” of the nascent industry.">Với “hàng vạn trường hợp đầu cơ trong thị trường tiền mã hóa,” Ohanian nói rằng Alexis Ohanian, a co-founder of both Reddit and VC firm Initialized Capital, upheld his $20,000 Bitcoin (BTC) and $1,500 Ethereum (ETH) forecasts for 2018 in an interview with CNBC on July 24. ">Initialized Capital đang đặt cược vào “chiến thuật pick-and-shovel” của ngành công nghiệp non trẻ. Công ty Alexis Ohanian, a co-founder of both Reddit and VC firm Initialized Capital, upheld his $20,000 Bitcoin (BTC) and $1,500 Ethereum (ETH) forecasts for 2018 in an interview with CNBC on July 24. ">vốn mạo hiểm, với hơn 250 triệu tài sản đang được quản lý, là một trong những nhà đầu tư đầu tiên của Coinbase, sàn giao dịch tiền mã hóa của Mỹ.

Ohanian lưu ý,

    “Chúng tôi đang tìm kiếm những công ty đang xây dựng cơ sở hạ tầng mạnh mẽ và vô cùng độc đáo nhưng thiếu sự thẩm mỹ khiến họ không thể sớm nổi tiếng”.

Bitcoin comes at a time when the asset's dominance by market capitalization in the total crypto market posted its highest level yet in 2018, passing 46 percent July 23 — a threshold last seen December 22, 2017, when the coin was trading just">Khả năng chi phối bitcoin của Ohanian vào thời điểm mà sự thống trị của tài sản bằng vốn hóa thị trường trong tổng số thị trường tiền mã hóa đã lên mức cao nhất vào năm 2018, vượt 46% ngày 23 tháng 7 – ngưỡng cuối cùng được thấy vào ngày 22 tháng 12 năm 2017, khi đồng tiền này giao dịch dưới mức cao nhất mọi thời đại khoảng $20,000.

BTC dominance has inched up yet further to 47.2 percent, according to data from CoinMarketCap.">Tính đến thời điểm bài viết, sự thống trị của BTC đã nhích lên thêm 47.2%, theo số liệu từ CoinMarketCap. Bitcoin is trading around $8,169, up about one percent on the day.">Bitcoin đang giao dịch quanh mức $8,169, tăng khoảng 1% trong ngày. Ethereum đang giao dịch quanh mức $471, giảm hơn 0.5% trong ngày.

Nguồn: CoinAIO/cointelegraph

Truy cập Telegram để bình luận: