Nhật Bản: Hiệp hội sàn giao dịch tiền mã hóa dự tính hạn chế việc giao dịch ký quỹ để giảm thiểu tổn thất

Tin tức

by Coin AIO 1068 lượt xem 76

JVCEA) said it wants to place restrictions on member exchanges’ margin trading.">Hiệp hội sàn giao dịch tiền mã hóa Nhật Bản (JVCEA) cho biết họ muốn thiết lập các hạn chế về giao dịch ký quỹ của thành viên. Tin tức về các kế hoạch của cơ quan tiền mã hóa tại Nhật Bản xuất phát từ một báo cáo trên phương tiện truyền thông Trung Quốc ngày vào 24/07.

Giao dịch ký quỹ là hình thức vay tiền từ người môi giới, được sử dụng bởi các nhà đầu tư tiền mã hóa để mua hoặc bán nhiều tiền mã hóa hơn mức mà họ có thể tự mua bán – qua đó làm tăng lợi nhuận tiềm năng của họ, cùng với các khoản lỗ.

JVCEA, which is still testing the water regarding its own effectiveness after officially coming into being earlier this year, wants to limit the amount margin traders can borrow to four times the amount of their investment. ">JVCEA, hiện vẫn đang thử nghiệm thị trường về tính hiệu quả của họ sau khi chính thức đi vào hoạt động đầu năm nay, muốn giới hạn số lượng tiền mà nhà giao dịch ký quỹ có thể vay xuống chỉ còn gấp bốn lần số tiền đầu tư của họ.

“Nó nhằm mục đích ngăn chặn các nhà đầu tư phải chịu rất nhiều tổn thất do biến động giá đột biến của tiền mã hóa “, theo trang JiJi.com báo cáo thông tin nhóm đã cho biết, thêm vào việc họ đã lên kế hoạch ban hành quy tắc này trong vòng một tháng nếu họ được hỗ trợ.

JVCEA was born out of a desire to promote trustworthiness as a key element of Japan’s cryptocurrency economy. ">JVCEA được ra đời từ mong muốn thúc đẩy sự tin cậy như một yếu tố quan trọng trong nền kinh tế tiền mã hóa của Nhật Bản.

Coincheck, lost $534 million in a hack in January. ">Các sàn giao dịch trong nước đã phải đối mặt với biến động lớn trong suốt nửa đầu năm 2018 sau khi sàn Coincheck đã mất 534 triệu USD trong một vụ tấn công vào tháng 1.

JVCEA aims to keep regulators from being forced to get involved in the market as was the case with Coincheck. ">Với sự tuân thủ quy định hiện nay là ưu tiên hàng đầu cho các sàn giao dịch, JVCEA nhắm đến mục đích giữ cho các nhà quản lý không bị buộc phải nhúng tay vào thị trường như trường hợp của Coincheck.

Tuy nhiên, những khó khăn ban đầu đã khiến nhóm mất hai phó trưởng vào tháng 6, cả hai đều là Giám đốc điều hành của các sàn giao dịch phải đối mặt với nhu cầu tuân thủ từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính của đất nước (FSA).

Nguồn: CoinAIO/cointelegraph

Truy cập Telegram để bình luận: