Romania ban hành điều luật mới về tiền điện tử

Tin tức

by Coin AIO 1068 lượt xem 420

Romania vừa tiến hành áp đặt quy định hướng đến tiền mã hóatiền kỹ thuật số. Dự thảo Pháp lệnh Khẩn cấp được Bộ Tài chính Romania ban hành đã đặt ra các điều khoản và yêu cầu mà các tổ chức phát hành tiền điện tử ở nước này phải đáp ứng.

Theo luật dự thảo, tổ chức phát hành phải sở hữu tối thiểu 350.000 Euro vốn cổ phần, và mỗi thành viên của tổ chức phải được hiệu đính và phê duyệt bởi Ngân hàng Quốc gia Romania (BNR). Để đương đầu với tội phạm có tổ chức, các biện pháp kiểm tra được đề xuất bao gồm xác minh đầy đủ lịch sử trả thuế cá nhân và hồ sơ pháp lý cá nhân.

Dự thảo không đề cập trực tiếp đến ‘tiền tệ mã hóa’ mà chỉ sử dụng thuật ngữ ‘tiền điện tử’. Trong đó cũng chỉ ra rằng chỉ có các tổ chức tín dụng, các tổ chức tiền điện tử, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và các cơ quan chính quyền địa phương hoặc khu vực mới được phát hành tiền điện tử.

Nếu các công ty tiền mã hóa muốn hoạt động hợp pháp ở Romania, họ phải đăng ký với BNR, chịu sự giám sát của BNR và được BNR ủy quyền pháp lý để phát hành tiền điện tử.

Dự thảo cũng quy định chứng nhận ủy quyền phát hành tiền điện tử chỉ có giá trị trong 12 tháng kể từ ngày phát hành. Trong trường hợp công ty không bắt đầu hoạt động trong thời gian đó, giấy ủy quyền sẽ bị hủy.

Ngoài ra, giấy ủy quyền cũng sẽ bị rút lại nếu hoạt động phát hành tiền diễn ra ngoài lãnh thổ Romania hoặc nếu bị phát hiện thông tin sai lệch.

Nhấn mạnh vào cơ cấu

Dự thảo nói trên nêu rõ BNR sẽ chỉ cấp giấy phép tiền điện tử nếu nhà cung cấp có khả năng thể hiện cơ cấu tổ chức rõ ràng, quản trị doanh nghiệp, chính sách quản lý rủi ro hiệu quả và phương pháp quản trị và kiểm toán vững chắc. Nếu công ty muốn được phê duyệt phát hành tiền điện tử, họ phải chờ đợi trong ba tháng để các cơ quan thực hiện kiểm tra và thẩm định.

Các cơ quan quản lý Romania muốn nắm quyền kiểm soát tuyệt đối đối với mọi hoạt động phát hành tiền tệ trong nước. Nói cách khác, nếu muốn tham gia vào thị trường Romania, các tổ chức sẽ phải thông qua BNR và Bộ Tài chính. Nếu pháp lệnh khẩn cấp được thông qua, Ngân hàng Quốc gia Romania sẽ giành quyền sở hữu độc nhất đối với không gian tiền điện tử của quốc gia Đông Âu này.

Theo TapChiBitcoin/CCN.

Truy cập Telegram để bình luận: